070-512 60 16

Påbörja ditt projekt med oss!

Hur du påbörjar ditt projekt genom att börja prata med en expert hos oss:

1. Kostnadsfritt hembesök med planering och rådgivning

Det hela börjar alltid med ett kostnadsfritt hembesök. Detta sker alltid helt utan krav att i slutänden köpa från oss. Det går oftast snabbt, runt 15-30 minuter där vi tillsammans kommer fram till den bästa lösningen för dig. Vi lyssnar på utmaningen eller önskemålen du har, och kommer med råd och vägledning så att det blir enklare för dig att gå framåt.

2. Vi utvecklar och planerar idén tillsammans efter dina önskemål

Finns det ritning så arbetar vi utefter den. Om du bara har önskemål så tar vi fram en ritning på det tillsammans med dig, och gör arbetet utefter den. Oavsett så får du något som passar perfekt för dig! 

Du kommer också att få en offert med ett fast pris att ta ställning till.

3. Projektet påbörjas så fort det blir grönt ljus från båda sidor

För att du ska bli helt nöjd så är det viktigt att vi förstår dina förväntningar innan vi påbörjar ett arbete. Så fort vi förstår dem till 100% så kör vi igång.